Polityka prywatności i plików cookie

Grupa Vetoquinol i spółki wchodzące w jej skład (zwane łącznie w niniejszym dokumencie “Grupą”, “my” lub “nasz”) są zobowiązane do ochrony prywatności i poufności danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie (“Polityka prywatności i plików cookie”) opisuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika (“Dane osobowe”), opisuje cele, do których możemy wykorzystywać, ujawniać lub przechowywać takie Dane osobowe oraz opcje dostępne dla użytkownika w związku z ich wykorzystaniem.

Do celów niniejszej Polityki prywatności i plików cookie administratorem danych jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000064225 oraz Vetoquinol SA, spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Vesoul/Gray pod numerem 676 250 111, z siedzibą pod adresem sis Magny-Vernois, 70200 Lure.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie ma zastosowanie do produktów i usług oferowanych przez Grupę (“Produkty i Usługi”) i obejmuje interfejsy użytkownika, aplikacje mobilne oraz inne platformy i usługi online dostępne na stronie internetowej Zylkene (zwanej dalej łącznie “Witryną”), a w szczególności:

 • Dane osobowe gromadzone na formularzach subskrypcji dostępnych na stronach internetowych spółek Grupy powiązanych ze Stroną internetową;
 • Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • Dane osobowe, które mogą być gromadzone w przypadku nawiązania przez użytkownika relacji handlowej ze spółką należącą do Grupy;
 • Dane osobowe, które mogą być gromadzone poprzez publikację opinii klientów i właścicieli zwierząt  i/lub gdy użytkownik uczestniczy w forach i/lub konkursach;
 • Dane osobowe, które mogą być gromadzone za pomocą przycisków społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube itp.);
 • Dane osobowe, które mogą być gromadzone poprzez instalację plików cookie podczas połączenia i/lub podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie ma zastosowanie niezależnie od tego, czy jesteś “Odwiedzającym” (co oznacza, że po prostu przeglądasz Produkty i Usługi), czy “Użytkownikiem” (co oznacza, że zarejestrowałeś się w Witrynie w celu korzystania z Produktów i Usług).

Polityka prywatności i plików cookie reguluje zatem korzystanie z Witryny, niezależnie od tego, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do niej dostęp.

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej oraz przekazując nam informacje za pośrednictwem Witryny, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę prywatności i plików cookie. Zalecamy regularne sprawdzanie Polityki prywatności i plików cookie, ponieważ ją aktualizujemy i modyfikujemy.

 

GROMADZONE DANE OSOBOWE

 

Dane, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika

Możesz odwiedzać naszą Witrynę bez przesyłania nam jakichkolwiek informacji umożliwiających Twoją identyfikację, chyba że zdecydujesz się zostać Użytkownikiem Witryny, co wymaga rejestracji.

Podobnie jak większość usług online, automatycznie gromadzimy pewne dane i informacje o użytkowniku i/lub jego komputerze za każdym razem, gdy odwiedza naszą Witrynę, ale nie pozwala to na jego identyfikację. Informacje te obejmują:

 • Rodzaj używanej przeglądarki internetowej;
 • Rodzaj systemu operacyjnego i urządzenia używanego do uzyskania dostępu do Strony internetowej;
 • Nazwa domeny dostawcy usług internetowych;
 • Stronę internetową, z której pochodzi użytkownik;
 • Kraj zamieszkania i język użytkownika;
 • Strony i opcje, które użytkownik odwiedza i do których uzyskuje dostęp w naszej Witrynie.

 

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny, odwiedza ją i/lub z niej korzysta, możemy śledzić jego wizytę i gromadzić określone dane dotyczące korzystania przez niego z Produktów i Usług oraz jego aktywności w Witrynie, jak opisano poniżej w sekcji “Pliki cookie”.

 

Dane osobowe

W niektórych przypadkach, w szczególności podczas rejestracji, kontaktowania się z nami lub żądania informacji, użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu.

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami lub prosi o informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, gromadzimy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie zdecyduje się nam ujawnić.

Jeśli jednak użytkownik nie zechce ujawnić swoich danych osobowych, niektóre Usługi i/lub opcje dostępne w Witrynie i/lub powiązane z naszą ofertą Produktów i Usług mogą być dla niego niedostępne.

Gromadzimy również dane osobowe, gdy Witryna umożliwia użytkownikowi rejestrację w “Mojej przestrzeni” lub “Moim koncie”: użytkownik zostanie poproszony o ujawnienie danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, numer wykonywania zawodu, adres e-mail, kraj zamieszkania, adres zamieszkania, nazwa pracodawcy i numer telefonu. Możemy również uzyskiwać dane przekazywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika, takie jak adres IP, który jest numerem automatycznie przypisywanym do komputera użytkownika podczas korzystania z Internetu.

Możemy uzyskiwać dane osobowe użytkownika z innych źródeł. Na przykład, możemy poprosić zewnętrznego dostawcę lub podmiot zbierający dane o dostarczenie nam dodatkowych danych osobowych o naszych obecnych klientach (dodawanie danych lub “dołączanie danych”), w szczególności danych osobowych zebranych z profilu użytkownika lub jego publikacji w sieci społecznościowej strony trzeciej. Możemy również gromadzić dane osobowe od zewnętrznych dostawców, z którymi współpracujemy lub odkupić je od innej firmy.  Pod warunkiem, że podmiot udostepniający te dane ma prawo do ich posiadania lub/i przekazywania w sposób odpłatny lub nie innym firmom.

Możemy również gromadzić dane osobowe pojawiające się na profilu użytkownika w sieci społecznościowej strony trzeciej (w szczególności na Facebooku), jeśli użytkownik upoważni sieć strony trzeciej do ujawnienia ich nam lub jeśli użytkownik umieści je publicznie w Internecie. Te dane osobowe mogą być ogólnymi danymi związanymi z kontem użytkownika (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, miejscowość, identyfikator, itp.) oraz wszelkimi innymi informacjami lub działaniami, które użytkownik upoważni do udostępnienia nam przez zewnętrzną sieć społecznościową lub które umieści publicznie na swoim profilu Wspomniane dane będą przetwarzane o ile znajduje to uzasadnienie w naszych działaniach i wiąże się z czynnościami niezbędnymi do wywiązania się przez nas z umowy związanej z działaniem aplikacji lub regulaminem konkursu .

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób możemy uzyskać informacje dotyczące sieci społecznościowych, należy odwiedzić stronę internetową danej sieci społecznościowej strony trzeciej.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe przesyłane do Witryny internetowej na podstawie zgody użytkownika (prośba o informacje lub dokumentację) lub na podstawie formularza (formularz kontaktowy, formularz zapisu do newslettera lub rejestracja w Witrynie internetowej w celu skorzystania z Produktów i Usług), możemy wykorzystywać w następujących celach:

 

 • Dostarczania użytkownikowi różnych Produktów i Usług;
 • Tworzenia dostępu do “Mojej przestrzeni” lub “Mojego konta”, gdy pozwala na to Witryna;
 • Dostarczania użytkownikowi żądanych przez niego dokumentów (biuletynów itp.) i zapraszania go na wydarzenia;
 • Wysyłania użytkownikowi wygranych nagród w konkursach lub próbek Produktów, o które użytkownik poprosił;
 • Odpowiadania na pytania użytkowników;
 • Dostosowywania naszej oferty Produktów i Usług oraz poprawa komfortu przeglądania Witryny poprzez zwiększenie jej skuteczności i wydajności;
 • Informowania użytkownika o Produktach i Usługach, które są nowe lub podobne do tych, z których użytkownik już korzysta i które mogą go zainteresować;
 • Korzystamy ze wsparcia narzędzi zautomatyzowanego szeregowania danych w celu dopasowania przesyłanych treści do oczekiwań, jednakże dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania kwalifikowanego w rozumieniu RODO.
 • Przetwarzania wniosków i skarg związanych z Witryną, zainicjowanych przez użytkownika i/lub stronę trzecią, które dotyczą użytkownika.

 

JAK PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, a w każdym razie przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

 

Dane osobowe wykorzystywane do wysyłania informacji

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo subskrypcja będzie aktywna. Subskrypcję można zakończyć w dowolnym momencie, rezygnując z niej za pomocą linku dostępnego na dole otrzymanej on nas informacji. W każdym przypadku, jeśli użytkownik nie nawiąże kontaktu przez trzy lata, jego dane osobowe zostaną usunięte.

 

Dane osobowe wykorzystywane do wysyłania ofert marketingowych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie naszych ofert marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, korzystając z dołączonego do wiadomości linku. W każdym przypadku, jeśli użytkownik nie nawiąże kontaktu przez trzy lata, jego dane osobowe zostaną usunięte.

 

Dane osobowe wykorzystywane w związku z relacjami handlowymi

Przechowujemy te dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, tj. przez cały czas trwania naszego stosunku umownego, a w każdym razie przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. Okres przechowywania danych związanych z realizacją obowiązków podatkowych wynosi do 7 lat od daty realizacji transakcji, zaś w przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego ulega przedłużeniu o okres trwania tego postępowania, do czasu ich prawomocnego zakończenia.

 

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

 

Przekazywanie poza Unię Europejską

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika wiąże się z przekazywaniem ich do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej, przekazywanie odbywa się wyłącznie do podmiotów  zapewniających wystarczającą ochronę danych i/lub jest objętych odpowiednimi gwarancjami opartymi na standardowych klauzulach umownych odzwierciedlających modele opublikowane przez Komisję Europejską.

Do takich usługodawców należą

 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, dostawca usługi Mailchimp, służącej nam do nawiązywania z Państwem kontaktu mailowego.
 • Creatio, 280 Summer St., 6th Floor, Boston, MA 02210, USA, dostawca usług CRM, służących do zarzadzania klientami
 • Velvetech LLC, 601 Skokie Blvd. Suite 105, Northbrook, IL 60062, USA, dostawca usług telefonicznych

 

W przypadku tych subprocesorów w zakresie danych powierzonych może dochodzić do ich ujawnienia lub wglądu w dane (bez wiedzy Administratora i Procesora) na podstawie EO12333 wydawanych w oparciu o FISA (na wniosek organizacji rządowych lub służb wywiadowczych).

 

Spółki Grupy

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika spółkom należącym do Grupy. Więcej informacji na temat spółek należących do Grupy można znaleźć na stronie: https://www.vetoquinol.com/en/vetoquinol-around-the-world

 

Dostawcy usług

W ramach naszej działalności możemy przekazywać dane osobowe użytkowników dostawcom usług. Usługodawcy ci wykorzystują dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu umożliwienia nam dostarczania użytkownikowi Produktów i Usług. Usługodawcy ci mogą na przykład świadczyć usługi informatyczne, być naszymi partnerami logistycznymi lub marketingowymi, hostować naszą witrynę internetową lub wspierać nas w zarządzaniu danymi, dystrybucji wiadomości e-mail lub analizie informacji. Ujawniamy naszym usługodawcom wyłącznie dane osobowe, których potrzebują do świadczenia swoich usług i współpracujemy z nimi w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są szanowane i chronione.

 

Nigdy nie ujawniamy tym firmom żadnych danych osobowych na ich własne potrzeby marketingowe lub handlowe. Możemy jednak ujawnić dane osobowe użytkownika naszym partnerom handlowym wyłącznie w celu dostarczenia użytkownikowi naszych Produktów i Usług lub innych produktów i usług, które mogą go zainteresować.

Hosting stron www


CIMEOS KENUA ICOVA FORMEOS
6, rue de la Batterie, 90400 Sevenans, France
Phone number: 09 72 30 72 30 
Website: www.kenua.com

Obsługa techniczna stron www


Brocélia
Address : 12 Rue de la Bourse, 75002 Paris, France
Phone number : 01 42 86 63 00 
Website: www.brocelia.fr

CIMEOS Besançon (siège social)

2 rue Joliot-Curie

Batiment Le Signal

25870 LES AUXONS, France

 

OBOWIĄZKI PRAWNE

Możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na żądanie organu regulacyjnego, takiego jak organy podatkowe lub organy ochrony danych, i/lub sądu (w odpowiedzi na wyrok, nakaz sądowy lub nakaz sądowy) na żądanie lub jeśli wymaga tego od nas prawo, lub w celu ochrony naszych interesów, naszej własności i/lub naszego bezpieczeństwa i/lub interesów strony trzeciej.

O ile niniejsza Polityka prywatności i plików cookie lub uprzednia zgoda użytkownika nie stanowią inaczej, nie będziemy sprzedawać, sprzedawać ani pożyczać danych osobowych innym firmom w normalnym toku działalności. Jednak w przypadku jakiejkolwiek restrukturyzacji spółek grupy (przejęcie, fuzja lub częściowe przeniesienie aktywów) dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innej spółce, ale ujawnienie będzie wówczas podlegać obowiązującej Polityce prywatności i plików cookie.

 

JAK SPRAWDZIĆ, CZY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ BEZPIECZNE?

Stosujemy różne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, sprzeniewierzeniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych podanych przez użytkownika w Witrynie. Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych ujawnianych online podczas transmisji, stosujemy szyfrowanie, uwierzytelnianie i analizę przepływu oraz przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa w środowiskach hostingowych.

 

PLIKI COOKIE: CZYM SĄ I JAK ICH UŻYWAMY?

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do Internetu (komputer, telefon komórkowy, tablet itp.) podczas korzystania z przeglądarki w celu odwiedzenia strony internetowej.

Umieszczamy unikalny identyfikator w pliku cookie i używamy go do połączenia komputera użytkownika z informacjami, które przechowujemy w naszej bazie danych. Zawiera on dane umożliwiające identyfikację użytkownika:

 • Nazwę serwera, który go umieścił;
 • Unikalny identyfikator numeryczny;
 • ewentualnie datę wygaśnięcia.

 

Używamy plików cookie do:

 • Rozpoznawania użytkownika po powrocie na naszą Stronę Internetową;
 • Informowania użytkownika o nowych tematach, które mogą go zainteresować;
 • Dostosowywania treści, które mogą być przydatne dla użytkownika;
 • mierzenia oglądalności Witryny w celach marketingowych/komercyjnych.

 

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i nie umożliwiają dostępu do komputera użytkownika.

Termin ważności zgody na otrzymywanie plików cookie wynosi 13 miesięcy. Po upływie tego okresu ponownie zwrócimy się do użytkownika o wyrażenie zgody.

Przy pierwszej wizycie w naszej Witrynie po wejściu na stronę wyświetlony zostanie baner informacyjny. Kontynuując przeglądanie Witryny po kliknięciu przycisku “Akceptuję”, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na umieszczanie przez Grupę wszystkich plików cookie na jego komputerze (pliki cookie związane z ukierunkowanymi działaniami reklamowymi, niektóre pliki cookie do pomiaru odbiorców i pliki cookie mediów społecznościowych, generowane w szczególności przez przyciski udostępniania, gdy gromadzą one dane osobowe). Baner będzie wyświetlany do momentu kontynuowania przeglądania, tj. do momentu dokonania wyboru.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać żadnych lub wszystkich plików cookie, zalecamy kliknięcie opcji “Personalizuj” na banerze i postępowanie zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami umożliwiającymi odrzucenie wszystkich lub części plików cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby akceptować, konfigurować lub odrzucać pliki cookie. Użytkownik ma do wyboru kilka opcji: akceptowanie każdego pliku cookie, otrzymywanie powiadomienia o umieszczeniu pliku cookie lub odrzucanie wszystkich plików cookie. Użytkownik ma również możliwość ponownego rozważenia swojego wyboru w dowolnym momencie podczas przeglądania, klikając stały przycisk “Ustawienia plików cookie” w dolnym rogu ekranu.

Każda przeglądarka internetowa oferuje różne ustawienia zarządzania plikami cookie. Są one zazwyczaj wyświetlane w menu pomocy przeglądarki. Jeśli korzystasz z przeglądarki lub wersji innej niż wymienione, zalecamy skorzystanie z menu “Pomoc” przeglądarki. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari i Opera.

 

W JAKI SPOSÓB ŁĄCZA Z WITRYNY INTERNETOWEJ DO WITRYN INNYCH NIŻ WITRYNY GRUPY MOGĄ WPŁYWAĆ NA UŻYTKOWNIKA?

Grupa może oferować linki do stron internetowych innych firm, z którymi jest powiązana.

W naszej Witrynie możemy umieszczać “hiperłącza” do innych witryn internetowych i aplikacji obsługiwanych przez strony trzecie. Jedynym celem tych linków jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania i dostarczenie mu możliwie najpełniejszych informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi i aplikacjami. Są one niezależne od Grupy i mają własne polityki prywatności. W związku z tym Grupa nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w żadnych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do dokładności, trafności, dostępności lub wiarygodności informacji oraz produktów i usług oferowanych na tych stronach internetowych, ich poszanowania praw autorskich, za pośrednictwem tych stron internetowych i aplikacji osób trzecich dostępnych z naszej Witryny. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i politykami prywatności stron internetowych i aplikacji osób trzecich przed skorzystaniem z nich. Należy pamiętać, że nasza Polityka Poufności i Plików Cookies przestaje obowiązywać z chwilą opuszczenia naszej Witryny.

Ponadto, Grupa nie ponosi odpowiedzialności za łącza hipertekstowe do własnej Witryny, które mogą być zawarte w witrynach internetowych osób trzecich, nawet jeśli Grupa upoważniła wydawcę witryny internetowej osoby trzeciej do umieszczenia takiego łącza.

Ponadto, Grupa generalnie zabrania komukolwiek umieszczania hiperłącza do jednej lub więcej stron swojej Witryny bez jej uprzedniej wyraźnej zgody.

 

JAK ODMÓWIĆ I/LUB ZREZYGNOWAĆ Z SUBSKRYPCJI WIADOMOŚCI E-MAIL LUB PRZESYŁANIA DANYCH OSOBOWYCH DO USŁUGODAWCÓW?

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od Grupy wiadomości e-mail informujących o wydarzeniach, nowych produktach lub usługach, podobnych Produktach lub Usługach lub zawierających inne komunikaty marketingowe, wystarczy kliknąć łącze “anuluj subskrypcję/wypisz się” znajdujące się w stopce każdej wiadomości e-mail. Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio na stronę rezygnacji z subskrypcji, na której może usunąć subskrypcję wiadomości e-mail.

 

JAK MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP, ZAKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE “MOJEGO KONTA”?

Użytkownik może zalogować się do “Mojej przestrzeni” lub “Mojego konta”, gdy pozwala na to Witryna. Po zalogowaniu użytkownik może zmienić swój profil i zaktualizować swoje dane osobowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich danych uwierzytelniających (w szczególności identyfikatorów i haseł). Użytkownik ma również możliwość rezygnacji z subskrypcji poprzez usunięcie swojego konta.

 

JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z ramami prawnymi i regulacyjnymi mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności RODO, obowiązującym ustawodawstwem polskim i francuskim i zaleceniami wszelkich niezależnych organów publicznych ustanowionych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kontrolę tych ram prawnych i regulacyjnych, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

Użytkownik ma również prawo do przekazania instrukcji dotyczących tego, co należy zrobić z jego danymi osobowymi po jego śmierci. Użytkownik może w każdej chwili napisać w tej sprawie do spółki Vetoquinol SA na następujący adres: Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, lub pocztą elektroniczną na adres DPO@vetoquinol.com.

Lub

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-400 Gorzów Wlkp., lub pocztą na adres:  poland_kdo@vetoquinol.com

W przypadku skargi użytkownik może skontaktować się z Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), która jest francuskim organem nadzorczym ds. ochrony danych lub do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem strony : https://uodo.gov.pl/

 

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU DALSZYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i plików cookie można skontaktować się z nami za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej www.zylkene.pl/kontakt.

lub wysyłając do nas list zaadresowany do :

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-400 Gorzów Wlkp. albo pocztą na adres:  poland_kdo@vetoquinol.com

lub

Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure. Można również napisać do naszego inspektora Ochrony Danych pocztą elektroniczną na adres DPO@vetoquinol.com.

 

JAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE?

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie odpowiada wymogom i podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”). Ponadto w zakresie obowiązków współadministratorów i praw osób, których dane są gromadzone – Vetoquinol Biowet sp. z o.o. obowiązują przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego zaś Vetoquinol S.A. podlega prawu francuskiemu. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w świetle zmian prawnych i regulacyjnych.